Kurfyrst Joachim I grundlagde 1506 det første brandenburgske universitet i Frankfurt (Oder), "Alma mater Viadrina". Det regnedes for det mest betydningsfulde uddannelsessted for prøjsiske tjenestemand og var dengang et foretrukkent mødested mellem Øst og Vest. Her studerede unge mennesker fra den mærkiske, den schlesiske og Lausitzer omegnen, men først og fremmest fra Polen, indtil det i 1811 blev forlagt til Breslau. 1991 blev universitetet påny grundlagt, 1992 begyndte det første akademiske år for det nye Europa-Universitet Viadrina. 1998 følger på den polske side af Oder Collegium Polonicum, et fælles lære- og forsknings-institut for Europa-Universitet Viadrina og Adam-Mickiewicz-universitet Poznan. Europa-Universitet Viadrina ser det som sin hovedopgave at være mødested for unge mennesker fra Øst og Vest - helt i den gamle "Alma mater Viadrina"s tradition.    < tilbag


Europa-
Universitet
Viadrina