Ju w roku 1506 ksi elektor Joachim I zaoy we Frankfurcie nad Odr pierwszy uniwersytet krajowy, Alma mater Viadrina. Sta si on uznan placwk edukacyjn dla pruskiego stanu urzdniczego. Wykady odbyway si tu na czterech wydziaach: prawniczym, teologicznym, medycznym i filozoficznym. Duga jest lista nazwisk sawnych ludzi, ktrzy tu niegdy przebywali - prawnicy, teolodzy, profesorowie medycyny. Studiowali tu znani pniej ludzie jak Thomas Mntzer, Ulrich von Hutten, Carl Philipp Emanuel Bach, bracia Humboldt czy Heinrich von Kleist. Uniwersytet Frankfurcki by ju wtedy uznanym miejscem styku Wschodu z Zachodem. Studiowali tu ludzie z okolicznych krain: Marchii, lska i uyc, przede wszystkim jednak z Polski. W roku 1811 Alma mater Viadrina zostaa zamknita, przeniesiona do Wrocawia i poczona z tamtejsz Leopoldin. Utworzony w roku 1810 Uniwersytet Berliski by zbyt du konkurencj. W roku 1990 tworzy si Stowarzyszenie Przyjaci i Wspierajcych Uniwersytet Frankfurcki - narodzia si tym samym idea ponownego utworzenia uniwersytetu we Frankfurcie. Niecay rok pniej nastpuje otwarcie nowego uniwersytetu i konstrukcja senatu zaoycielskiego z rektorem-zaoycielem prof. dr. Knutem Ipsenem. Po kolejnym roku, 19 padziernika 1992 roku rozpoczyna si na Viadrinie pierwszy rok akademicki. W 1998 r. otwarta zostaje wsplna placwka dydaktyczna i badawcza Uniwersytetu Europejskiego Viadrina i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu - mieszczce si nad Odr w polskich Subicach Collegium Polonicum. Stopniowo uniwersytet pozyskiwa kolejne budynki, np. kompleks uniwersytecki przy August-BebelStrae (dawne koszary), nowy kompleks skadajcy si z budynkw z salami wykadowymi i stowk przy Europaplatz (Gmach im. hrabiny Dnhoff) czy te Auditorium Maximum. Uniwersytet Europejski Viadrina postrzega priorytet swej dziaalnoci w umoliwianiu spotka modych ludzi ze Wschodu i Zachodu - zgodnie z tradycj starej "Alma mater Viadrina

< Powrt


Uniwersytet
Europejski
Viadrina