Euroregion Pro Europa Viadrina

Miasto Frankfurt nad Odrą jest członkiem polsko-niemieckiego Euroregionu Pro Europa Viadrina, mającego swą siedzibę we Frankfurcie i Gorzowie Wlkp. Euroregion założony został w roku 1993 jako stowarzyszenie jednostek terytorialnych po obydwu stronach polsko-niemieckiej granicy mające na celu poprawę współpracy. Euroregion obejmuje po stronie niemieckiej powiaty Märkisch-Oderland, Oder-Spree oraz miasto na prawach powiatu Frankfurt nad Odrą a po stronie polskiej 28 gmin województwa lubuskiego. W Euroregionie Pro Europa Viadrina działają grupy robocze zajmujące się różnymi dziedzinami współpracy. Należy do nich również grupa robocza ds. turystyki.
Skuteczność ich działań dla regionu widoczna jest w poszczególnych projektach. Z funduszu strukturalnego rozwoju regionalnego (EFRR) zainteresowane podmioty mogą przy wsparciu Euroregionu otrzymać środki na ich europejską współpracę terytorialną w ramach przedsięwzięć polsko-niemieckich.