Pogoda

We Frankfurcie panuje umiarkowany klimat kontynentalny. Wieloletnia rednia temperatura wynosi 8,6 °C. Najwysza zmierzona temperatura wynosia w czerwcu 2005 r. 33,5 °C, najnisza w grudniu 2005 r. -13,5 °C. rednie nasonecznienie wynosi okoo 1.695 godzin. Deszczu spada we Frankfurcie raczej niewiele: rednia wieloletnia wynosi 540 mm.