WILLKOMMEN / WITAMY / WELCOME
warto zobaczyc
zwiedzanie miasta
kultura
rezerwacje
oferta wycieczek
aktywnie
lokale
zakupy

Warto zobaczyć


Cmentarz Żydowski
Cmentarz Żydowski
Cmentarz Żydowski
Cmentarz Żydowski

Cmentarz Żydowski

 „Cmentarz świętej żydowskiej gminy we Frankfurcie nad Odrą“ w dzielnicy Dammvorstadt, obecnie w Słubicach, leży w rozwidleniu dróg prowadzących do Rzepina i do Krosna Odrzańskiego. Cmentarz ten, po raz pierwszy wymieniony w dokumentach w 1399 roku, został założony przynajmniej sto lat wcześniej. Tym samym jest jednym z najstarszych miejsc pochówków żydowskich w Europie Środkowej. Cmentarz zniszczony został w 1975 roku.
Dziś widoczne są tylko nieliczne stojące macewy, resztki neoromańskiego domu przedpogrzebowego, muru cmentarnego i domu ogrodnika cmentarnego. Najważniejsi rabini frankfurckiej gminy żydowskiej: Zacharia Mendel z Podhajcow, Joseph ben Meir Theomim i Jehuda Löb Margaliot upamiętnieni są trzema kamiennymi tablicami, stoją cymi na cmentarzu od 2004 roku. Od czasu ich postawienia grób sławnego rabina Theomima, zwanego także Pri Megadim, stał się celem dorocznych pielgrzymek ortodoksyjnych Żydów. Po nocy kryształowej w listopadzie 1938 roku ze spalonej syna- gogi we Frankfurcie nad Odrą udało się uratować modlitewniki i inne przedmioty liturgiczne. Otto Billerbeck, nie będący osobą żydowskiego pochodzenia ogrodnik zajmujący się cmenta rzem, zakopał przedmioty te na cmentarzu, zgodnie z tradycją judaistyczną. Ostatni oficjalny pochówek odbył się na cmentarzu w 1944 roku. Od 2007 roku nekropolią zarządza Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego z siedzibą w Warszawie.
 

adres

ul. Transportowa 2
69-100 Słubice

www.juedischesfrankfurtvirtuell.de

mapa & dojazd

 
 

Inne zalety

Brandenburskie Muzeum Sztuki Współczesnej (Oddział we Frankfurcie nad Odrą)

Brandenburskie Muzeum Sztuki Współczesnej (Oddział we Frankfurcie nad Odrą)

więcej informacji

Polsko-Niemiecka Informacja Turystyczna we Frankfurcie nad Odrą

Polsko-Niemiecka Informacja Turystyczna we Frankfurcie nad Odrą

więcej informacji

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury

więcej informacji

 
 

Pewna podróż – Anulacja bez ryzyka
Aby móc bez przeszkód i konsekwencji finansowych anulować swój pobyt, np. z powodu choroby, wypadku lub utraty pracy - nawet w obrębie rodziny - zalecamy produkty naszego partnera ERGO - ubezpieczenie w podróży.

Logo ERGOZalecamy ubezpieczenie od rezygnacji z podróży za pośrednictwem ERGO Reiseversicherung AG »

Die Aktivitäten der Tourist- Information für das Projekt „Kleistturmprojekt & Bolfrashaus Etappe II“ werden im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG V A Brandenburg – Polen 2014-2020 der „Europäischen territoriale Zusammenarbeit“ des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. „Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen. Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony.”
Die Internetseite wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG V A Brandenburg – Polen 2014-2020, Klein-Projekte-Fonds der Euroregion Pro Europa Viadrina, kofinanziert.

Logo Pro Europa Viadrina Logo BB-PL Logo Europäische Union

Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen.
Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony