WILLKOMMEN / WITAMY / WELCOME
warto zobaczyc
zwiedzanie miasta
kultura
rezerwacje
oferta wycieczek
aktywnie
lokale
zakupy

Warto zobaczyć


Stadion Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (SOSIR)
Stadion Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (SOSIR)
Stadion Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (SOSIR)

Stadion Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (SOSIR)

Na południowym krańcu Słubic, na niewielkim wzniesieniu położonym za popularnym wśród gości z Berlina i Bran- denburgii bazarem, znajduje się dawny stadion miasta Frankfurt. Można tu nie tylko uprawiać sport w ramach członkostwa w klubach, ale także skorzystać z od-krytego basenu! Architektura tego imponującego obiektu, a zwłaszcza trybuny z półkolistymi łukami i arkadowymi przejściami z tłucznia, budzi u zaskoczonego tym widokiem zwiedzającego skojarzenie z budowlą okresu narodowego socja lizmu. Właśnie z uwagi na ten rys architektoniczny stadion wspominany jest czasem w kontekście igrzysk olimpijskich 1936, z którymi tak naprawdę nie miał nic wspólnego. Słyszy się także legendy o wystąpieniach Hitlera. W rzeczywistości stadion powstał jednak wcześniej. Budowa stadionu według projektu frankfurckiego architekta Otto Morgenschweisa rozpoczęła się już w 1915 roku. Przy jego wzniesieniu pracowali także rosyjscy jeńcy wojenni. Wypadki wojny i związany z nimi kryzys gospodarczy doprowadziły do przerwania budowy aż do lat 1925/26. Uroczyste otwarcie stadionu, połączone z ogromną imprezą sportową, nastąpiło dopiero w maju 1927 roku. Frankfurcki stadion uznawano wówczas za jeden z najbardziej znaczących obiektów tego typu. Już samo harmonijne wpisanie w otaczające go Wzgórza Żydowskie (nazywane tak prawdopodobnie od pobliskiego cmentarza żydowskiego)było czymś szczególnym. Z trybun roztaczał się  imponujący widok na Dammvorstadt i na łęgi nadodrzańskie. Cały obiekt sportowy od 1927 roku nosił nazwę „Ostmarksta- dion“ („Stadion Marchii Wschodniej“), która miała nawiązywać do nowej sytuacji geopolitycznej Frankfurtu, zmienionej w wy- niku I wojny światowej. Miasto to – położone 70 kilometrów od granicy odrodzonego państwa polskiego – zaczęto kreować w Republice Weimarskiej na bastion niemieckości na wschodnim pograniczu, ówcześnie nazywanym „Marchią Wschodnią”. Stadion w Słubicach można porównywać z otwartym w 1913 roku berlińskim Stadionem Niemieckim, na miejscu którego powstał w 1934 roku Stadion Olimpijski.

adres

ul. Sportowa 1
69-100 Słubice
info@tourismus-ffo.de
www.tourismus-ffo.de

mapa & dojazd

 
 

Inne zalety

Osiedle Ogrodowe Paulinenhof we Frankfurcie nad Odrą

Osiedle Ogrodowe Paulinenhof we Frankfurcie nad Odrą

więcej informacji

Kościół Mariacki we Frankfurcie nad Odrą

Kościół Mariacki we Frankfurcie nad Odrą

więcej informacji

Polsko-Niemiecka Informacja Turystyczna we Frankfurcie nad Odrą

Polsko-Niemiecka Informacja Turystyczna we Frankfurcie nad Odrą

więcej informacji

 
 

Pewna podróż – Anulacja bez ryzyka
Aby móc bez przeszkód i konsekwencji finansowych anulować swój pobyt, np. z powodu choroby, wypadku lub utraty pracy - nawet w obrębie rodziny - zalecamy produkty naszego partnera ERGO - ubezpieczenie w podróży.

Logo ERGOZalecamy ubezpieczenie od rezygnacji z podróży za pośrednictwem ERGO Reiseversicherung AG »

Die Aktivitäten der Tourist- Information für das Projekt „Kleistturmprojekt & Bolfrashaus Etappe II“ werden im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG V A Brandenburg – Polen 2014-2020 der „Europäischen territoriale Zusammenarbeit“ des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. „Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen. Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony.”
Die Internetseite wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG V A Brandenburg – Polen 2014-2020, Klein-Projekte-Fonds der Euroregion Pro Europa Viadrina, kofinanziert.

Logo Pro Europa Viadrina Logo BB-PL Logo Europäische Union

Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen.
Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony